Miten hakukoneoptimointi toimii?

Hakukoneoptimointi eli SEO on jo vuosien ajan ollut tärkeä osa verkkosivujen kehitystä ja ylläpitoa. Perusasiat ovat säilyneet samoina, mutta ajan saatossa on tullut paljon uusia ja isoja hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia muutoksia, kuten mobiliilaitteet ja responsiiviset sivut, SSL/TLS sertifikaatti (https://), sosiaalinen media.

Hakukonenäkyvyys voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen kategoriaan:

 • Orgaaniseen eli luonnolliseen näkyvyyteen
 • Ei-orgaaniseen näkyvyyteen, eli maksettuun hakukonemainontaan (SEM)

Tässä artikkelissa keskitymme näistä vain ensimmäiseen eli orgaaniseen näkyvyyteen ja sivuston hakukoneoptimointiin. Listaamme myös hyviä, ilmaisia työkaluja hakukoneoptimoinnin tueksi joilla voi arvioida hakukoneoptimoinnin tilaa ja tarvetta.

Orgaaniseen näkyvyyteen vaikuttaa kolme osatekijää:

 1. Sivuston sisältö
 2. Teknologia
 3. Sivuston “uskottavuus”

1. Sivuston sisältö

Sivustolla käytettävät sanat ovat kaikista tärkein hakukonenäkyvyyteen vaikuttava asia. Halutut avainsanat tulee löytyä sivulta, johon liikennettä halutaan: otsikoista, teksteistä, sivupoluista, metatiedoista, kuvien alt-teksteistä. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta kuitenkin monesti meiltä kysytään:

“Miksi nettisivusto ei nouse näillä hakusanoilla hakutuloksissa?”

Kun asiaa tutkitaan, huomataan että koko sivustolta ei löydy kyseisiä sanoja tai niitä ei ole halutussa sanamuodossa / oikeissa paikoissa.

On hyvä miettiä, mikä on tärkein sivu hakutermin kannalta. Jos termi on vaikka “yrityksen tilinpäätös”, niin on parempi valita yksi sivu, jossa kyseinen sana tai sanat mainitaan mahdollisimman usein ja sisäisillä linkeillä linkitetään tuolle “yrityksen tilinpäätös” sivulle. Näin valitun sivun painoarvo nousee hakukoneiden tuloksissa kyseisille hakusanoille. Jos hakusana esiintyy tasaisesti koko sivustolla, voi käydä niin että mikään sivuston sivuista ei nouse hakutuloksissa kovin korkealle. Keskittäminen siis kannattaa.

Työkaluja hakusanojen keksimiseen

Joskus voi olla vaikeaa keksiä, millä sanoilla tai termeillä sivuston pitäisi löytyä hakukoneista. Mieti:

Millä sanoilla potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa?

Ei auta vaikka nettisivusto olisi kuinka hakukoneoptimoitu, jos valitut avainsanat eivät vastaa todellisia hakuja. Sanoja kannattaa siis miettiä huolella. Etsimisen apuna voi käyttää erilaisia netistä löytyviä työkaluja.

Keyword Tool

Keyword Tool generoi annetun sanan perusteella listan muista aiheeseen liittyvistä hakutermeistä. Työkalusta on ilmainen ja maksullinen versio. Se käyttää hyödyksi Googlen ns. Autocomplete-toimintoa. Autocomplete-toiminto tarjoaa yleisesti käytettyjä hakusanavaihtoehtoja ja yhdistelmiä heti kun käyttäjä alkaa kirjoittamaan sanaa hakukenttään. Tätä ominaisuutta voi myös suoraan käyttää hyödyksi hakusanoja miettiessä.
https://keywordtool.io/

Google Trends

Maksuton hakutrendien tilastointipalvelu, joka kertoo hakutermin yleisyyden Googlessa ja Youtubessa selkeinä graafeina. Tilastoista näkee, onko sanan suosio kasvussa vai laskussa. Työkalun avulla voi löytää myös muita aiheeseen liittyviä hakutermejä ja sanoja. Tuloksia voi rajata maantieteellisen sijainnin, aikavälin ja aihealueen mukaan. Eri termejä voi myös vertailla keskenään, esim. voi selvittää kumpi on ollut kuluneen 12 kk aikana suositumpi haku: kirjanpitäjä vai tilitoimisto

Google-Trends-raportti
Ruutukaappaus Google-Trends-raportista: kirjanpitäjä vs. tilitoimisto

Answer The Public

Helppokäyttöinen ja visuaalinen työkalu. Syöttämällä yhden (tai useamman) hakusanan ja valitsemalla maan – palvelu kertoo mitä sanaan liittyviä kysymyksiä ihmiset kysyvät netissä. Toimii parhaiten englanninkielellä, mutta saatua tietoa ja ideoita voi toki hyödyntää millä kielellä tahansa. Ilmainen versio (max. 2 hakua päivässä) ja maksullinen versio. Helppo ja nopea tapa löytää kysymyksiä, joihin potentiaaliset asiakkaasi saattavat etsiä vastausta.
https://answerthepublic.com/

AnswerThePublic SEO työkalu
Ruutukaappaus AnswerThePublic -työkalusta

Google Keyword Planner

Tarkoitettu hakusanojen ideoimiseksi Google-mainoksia varten. Käyttöä varten tarvitaan Google Ads -tili, mutta työkalua voi hyödyntää ilman maksettua mainoskampanjaa. Listaa avainsanaideoita annetun sanan tai nettisivuston perusteella. Työkalulla saa myös karkeat arviot tiettyjen sanojen toteutuneista hakumääristä sekä ennusteita tulevasta kehityksestä.

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/

SEO ja sisältö – tarkista ainakin nämä 5 asiaa:

 1. avainsana(t) on sivustollasi “oikeassa” muodossa
  eli jos potentiaaliset asiakkaasi hakevat sanalla tilitoimisto mutta sivustollasi puhutaan vain kirjanpitäjästä, kannattaa avainsana lisätä sivuille.
 2. tärkeimmät avainsanat löytyvät ainakin kerran otsikosta ja mahdollisimman alusta
  esim. mieluummin “Tilitoimisto Helsingissä – Yritys Oy Ab” kuin “Yritys Oy Ab – tilitoimisto Helsingissä
 3. tärkeimmät avainsanat löytyvät etusivulta ainakin kerran tekstistä ja mahdollisimman alusta, mielellään heti ensimmäisten 100 sanan joukosta
 4. jokaisella sivulla on yksilöllinen ja sopivan pituinen meta otsikko (meta title), n. 50-60 merkkiä ja meta kuvaus (meta description), n. 50-160 merkkiä
 5. muista kuvien merkitys: käytä tarkkoja avainsanoja tiedoston nimissä, kuvateksteissä, alt-teksteissä
  esim. vaate vs. sininen pitkä iltapuku

2. Teknologia / tekninen SEO

Nettisivustolla käytetty teknologia vaikuttaa monella eri tavalla hakukonenäkyvyyteen.

Valmiit nettisivualustat ja julkaisujärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia “hakukoneystävällisyydessä”. Joissakin järjestelmissä on valmiina työkalut hakukoneiden käyttämien meta otsikoiden ja -kuvausten sekä sivukarttojen luomista varten, lisäksi ne voivat esimerkiksi generoida automaattisesti hakukoneystävälliset sivupolut.

Käytetyn alustan/järjestelmän lisäksi vaikuttaa se miten sivut on sillä rakennettu: onko sivut tehty mobiiliystävällisiksi ja responsiivisiksi, onko koodi virheetöntä ja optimoitua, käytetäänkö sivustolla esim. otsikkotasoja oikeassa järjestyksessä (h1,h2,h3)

Sivuston nopeuden optimoiminen on myös hakukoneoptimointia. Sopivan julkaisujärjestelmän ja palvelimen valinnalla sekä niiden tehokkaalla konfiguroinnilla voidaan vaikuttaa merkittävästi sivuston nopeuteen.

Toisaalta väärin valitulla tai konfiguroidulla tekniikalla / palvelimella / alustalla, voidaan aiheuttaa paljonkin harmia hakukoneille. Tästä esimerkkinä SSL-sertifikaatin puuttuminen.

Työkaluja sivuston tekniseen tarkistukseen

Sivuston hakukoneystävällisyyttä voi arvioida netistä löytyvillä työkaluilla. Vaikka ne eivät tarjoaisi absoluuttisesti oikeaa tietoa, yhdistelemällä eri työkalujen antamia tuloksia, voidaan saada hyviä ideoita optimoinnin tueksi.

Käyttämällä alla listattuja ilmaisia työkaluja, voit saada ajatusta sivustosi hakukoneoptimoinnin tarpeista.

Seobility

Antaa monipuolisen ja kattavan raportin ehdotuksista hakukoneoptimointia varten.
https://freetools.seobility.net/en/seocheck/

GTMetrix

Testaa nettisivuston suorituskykyä, antaa raportin sivuston latausajasta ja sen vaikutuksesta käyttäjäkokemukseen.
https://gtmetrix.com/

Mobile-Friendly

Tarkistaa sivuston mobiiliystävällisyyden “Googlen silmin”
https://search.google.com/test/mobile-friendly

Googlen mobiililaitesoveltuvuuden testii
Googlen Mobile-Friendly testi

Google Page Insights

Sivuston nopeuden mittaamiseen. Keskittyy sivuston latausnopeuteen, ladattavan tiedon aiheuttamaan viiveeseen ja sisällön latautumisviiveistä aiheutuviin ulkonäön muutoksiin. Sivuston nopeuteen vaikuttavista asioista kerrotaan tarkemmin “Nettisivuston nopeus – mihin se vaikuttaa” sivulla.

Google Search Console

Ilmainen, mutta vaatii sivuston lisäämisen työkalun hallintaosioon ja sen varmentamisen ennen kuin tietoja sivustosta pystyy tarkastelemaan. Työkalu antaa kattavat tiedot hakusanoista, sivujen näyttömääristä hakutuloksissa ja mahdollisista ongelmista.
https://search.google.com/search-console/about

Tekninen SEO: tarkista ainakin nämä!

 1. SSL-sertifikaatti on käytössä
  eli sivusto käyttää https://, ei http:// protokollaa
 2. sivusto on mobiiliystävällinen & skaalautuu hyvin eri päätelaitteilla
  (tarkista esim. Mobile-Friendly työkalulla)
 3. otsikkotasot h1, h2, h3 käytössä ja ne ovat oikeassa järjestyksessä
  älä käytä esim. h2 sivun pääotsikkona tai h1 jos haluat ainoastaan kasvattaa fonttikokoa
 4. sivustolla ei ole rikkinäisiä linkkejä
 5. sivusto latautuu mahdollisimman nopeasti (tarkista esim. Google PageSpeed Insight -työkalulla)
 6. sivustolle generoituu sitemap.xml tiedosto automaattisesti

3. Sivuston uskottavuus & luotettavuus

Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa myös sivuston “uskottavuus” ja “luotettavuus” hakukoneen silmissä. Uskottavuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

 1. sisäiset tekijät
 2. ulkoiset tekijät

Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • sivuston ikä – uudella sivustolla ei voi olla heti samoja kävijämääriä ja näkyvyyttä kuin vanhalla sivustolla
 • sivuston sisältö on 80% uniikkia, eikä sitä ole kopioitu suoraan toiselta sivustolta
 • sivustoa ei ole “ylioptimoitu” esim. avainsanoja ei ole lisätty kohtuuttoman paljon suhteessa muuhun tekstiin ja avainsanat liittyvät luontevasti muuhun sisältöön
 • sivustolta löytyy kattavat yhteystiedot ja esim. rekisteriseloste, tietosuojaseloste tai toimitusehdot > osoittaa että on vakavasti otettava yritys
 • sivustolta löytyy ulkoisia linkkejä muille “saman alan” sivustoille

Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • linkitykset muilta sivustoiltaPageRank on Googlen kehittämä algoritmi, joka laskee sivustolle vieviä linkkejä. Mitä enemmän linkkejä, sitä korkeammalle sivusto nousee PageRankissa. Linkkien määrän lisäksi vaikuttaa niiden laatu eli tärkeiltä sivustoilta tulevilla linkeillä on enemmän painoarvoa kuin vähemmän tärkeiden sivujen linkeillä.
 • verkkotunnuksen ikä, jos verkkotunnus on ostettu 3 tai 5 vuodeksi, hakukoneen näkökulmasta se on luotettavampi, kuin verkkotunnus joka on ostettu 1 vuodeksi kerrallaan
 • verkkotunnuksen omistajasta kertova Whois data on julkinen, omistajalla ei ole mitään syytä piilotella tietojaan eli on hakukoneen näkökulmasta uskottavampi

Mistä hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa?

Jos tuntuu että hakukoneoptimointia on hieman hankala sisäistää, ei ihme – Googlen algoritmi ottaa huomioon laskennoissaan satoja eri tekijöitä, lisäksi algoritmit päivittyvät koko ajan.

Hakukoneoptimointi ei ole kertaluonteinen, sivustolle tehtävä toimenpide, vaan asia joka kannattaa pitää mielessä aina sisältöä päivittäessä. Lisäksi se vaatii jatkuvaa seurantaa ja aina välillä tarvittaessa hienosäätöä sivuston tekniikkaan.

Mitään sivustoa ei tietenkään ole järkevää rakentaa vain hakukoneoptimointi mielessä vaan ensisijaisesti omia asiakkaita / kohderyhmää varten. Onneksi useat hakukoneystävälliset toimintatavat ovat samalla myös käyttäjäystävällisiä:

Aloita panostamalla sivuston hyvään sisältöön ja käytettävyyteen. Varmista että tärkeimmät tekniset asiat on kunnossa – näillä pääset hakukoneoptimoinnissa jo pitkälle!

Jos tarvitset apua sivuston teknisissä muutoksissa ja hakukoneongelmien korjauksessa, ole toki yhteydessä.

Ota yhteyttä

Tiesitkö?

Nettisivujen saavutettavuus – mitä se tarkoittaa?

Laki määrittelee vähimmäistason julkisen sektorin verkkosivujen saavutettavuudelle. Mitä saavutettavuudesta on hyvä tietää ja miten sen voi ottaa huomioon kaikilla verkkosivuilla?

Verkkosivuston hiilijalanjälki – onko sillä merkitystä ja koskeeko se minua..?

ICT-alan energiankulutus voi olla 21% vuonna 2030 koko maailman energiankulutuksesta. Pitääkö se ottaa huomioon nettisivuja tehtäessä ja miten asiaan voi vaikuttaa?

Drupal 8 version tuki päättyi 2.11.2021

Suositun avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän, Drupal 8 virallinen tuki on päättynyt, Nyt olisi hyvä hetki päivittää versioon 9. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Nettisivuston nopeus – mihin se vaikuttaa?

Tutkimusten mukaan yli 3 s kestävä nettisivun latautuminen karkottaa 53% mobiilikävijöistä. 2s viive latausajassa kasvattaa välitöntä poistumista 103% Millä keinoin asiaan voi vaikuttaa?

GDPR ja evästeet nettisivuilla – Traficomilta uusi opas

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi 1.9.2021 oppaan evästeiden käytöstä verkkosivuilla. Mitä tulisi ottaa huomioon ja miten se vaikuttaa käytännössä?