Hakukoneoptimointi, SEO

Hakukoneoptimointi ja hyvä näkyvyys hakukoneissa on tärkeä osa markkinointia. Hyvän hakukonenäkyvyyden luominen on usean palasen summa joka vaatii muutakin kuin pelkkien hakusanojen lisäämistä sivuille. Meille hakukoneoptimointi on jokapäiväinen osa sivuston kehittämistä joten seuraamme tarkasti siihen liittyviä muutoksia.

Sisältö, hakusanat

Hyvä näkyvyys hakukoneissa luodaan sisällöllä. Kun halutaan www-sivun nousevan hakutuloksissa halutuilla hakusanoilla tulee nämä sanat myös löytyä sivun tekstisisällöstä. Laadukas tekstisisältö käsittelee aihetta monipuolisesti ja siihen viitataan myös ulkopuolisilta sivuilta.

Vaikka sivu nousee hyvin esille hakutuloksissa, se ei välttämättä houkuta kävijöitä. Oikea teksti oikeassa paikassa saa asiakkaan siirtymään sivuillesi.

Luomme tarvittavat työkalut joilla hakusanojen lisääminen on helppoa ja sivuston sisältö on oikeassa muodossa ja oikeassa paikassa.

Neuvomme myös asiakkaitamme sisällön tuottamiseen liittyvistä seikoista, jotka vaikuttavat hakukoneiden tuloksiin. Määrätietoinen työ, oikeat työkalut sekä riittävät tiedot luovat pohjan hyvälle hakukonenäkyvyydelle. Tarjolla on erilaisia ulkopuolisia palveluja hakutuloksien parantamiseksi mutta pitkällä aikavälillä tärkeintä on kuitenkin sivuston toteutustapa, sen sisältö sekä ulkopuoliset linkit sivustolle.

Tekninen toteutus

Tekninen toteutus on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Me pyrimme aina siihen että sivustot näkyvät mahdollisimman hyvin hakukoneissa. Toteutustapoina käytämme hakukoneille ystävällisiä ratkaisuja joilla voidaan varmistaa hakukoneiden helppo pääsy sivustollesi.

Teknisissä ratkaisuissa tulee myös välttää pullonkauloja jotka rajoittavat hakukoneiden mahdollisuuksia sisällön lukemiseen. On hyvä tietää että määrätyt toteutustavat estävät lähes täysin sivuston sisällön hakukoneilta. Tällöin hyväkään tekstisisältö ei pääse oikeuksiin kun hakukoneet eivät sitä pääse indeksoimaan.

Google mainokset, Google AdWords, SEM (hakukonemarkkinointi)

Hakukonemarkkinoinnilla tarkoitetaan sivuston näkyvyyden parantamista hakukoneissa.
Tämä tapahtuu sekä hakukoneoptimoinnin että maksettujen mainosten avulla esim. Google mainokset (Google AdWords). Toimivan mainoskampanjan rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua mm.avainsanojen, mainoksen sisällön, budjetoinnin, kohdesivujen ja kohderyhmän osalta. Paras hyöty kampanjasta saadaan aktiivisella tulosten seurannalla sekä sen perusteella tehdyllä kampanjan optimoinnilla. Tämä tarkoittaa mm. avainsanojen muokkaamista kampanjan ollessa käynnissä. Tarjoamme Google Adwords -konsultointia yritysten tarpeiden mukaan: autamme Google-mainoskampanjan suunnittelussa, luomisessa ja seurannassa.

Ota yhteyttä