Verkkosovellukset

WWW-pohjaiset sovellukset tarjoavat mahdollisuuden tehostaa tietojen keräystä ja niiden hallintaa. Hyödyt ja säästöt tulevat tietojen nopeasta ja tehokkaasta käsittelystä, automatisoinnista sekä mahdollisuudesta tietojen monipuoliseen analysointiin.

Räätälöityjen sovellusten käyttökohteita voi olla esim. kurssi- / tilavarausten hoitaminen, asiakaspalautteen kerääminen, verkkokaupan tuotevertailut, intranet & extranet-toteutukset.

Verkkosovellukset

Meillä on yli 15 vuoden kokemus monipuolisesta kehitystyöstä PHP/MySQL-ympäristössä, alla esimerkkejä vuosien varrella asiakkaillemme eteen tulleista haasteista ja tarjoamistamme ratkaisuista.

Asiakaspalautteen keräys

Yritys ei tiennyt miten loppuasiakas oli kokenut heiltä ostamansa henkilökohtaisen palvelun. Yritys ei saanut palautetta tai se tuli hallitsemattomasti eri kanavavista (puhelimitse / sähköpostilla / fb-sivujen kautta)

Rakensimme räätälöidyn palautteenkeräyssovelluksen nettiin, jonka avulla yritys voi lähettää asiakkailleen linkin ja pyytää palautteen keskitetysti, yhden kavavan kautta. Sovelluksesta yritys saa automatisoidun raportin jätetyistä asiakaspalautteista ja pystyy seuraamaan asiakastyytyväisyyttä sekä kehittämään palveluaan tarvittaessa. Ratkaisu säästää henkilöstöresursseja jota ennen kului puheluiden vastaanottoon, sähköpostien läpikäyntiin.

Tuntivarauspalvelu

Liikuntapalveluja tarjoavan yrityksen ongelmana oli tuntivarausten puhelinpohjainen hallinta. Puhelinsoitot varaus-& peruutustilanteissa työllistivät henkilöstöä jatkuvasti, ongelmia aiheuttivat myös peruuttamatta jätetyt tai liian myöhään peruutetut ajat.

Rakensimme asiakkaalle räätälöidyn verkossa toimivan tuntivarausohjelmiston, jonka avulla loppuasiakkaat pystyivät itse varaamaan tunteja ja tarvittaessa perumaan varauksia. Varausten peruuttamisen automatiikalla estettiin liian myöhään tapahtuvat varaukset ja tuntien “täyttöaste” parani ajoissa tehtyjen peruutusten ansiosta huomattavasti. Puhelinpalvelusta vapautunut aika pystyttiin käyttämään yritystoiminnan muuhun kehittämiseen

Kuvapankki

Asiakkaalla oli käytössään rajatulle käyttäjäryhmälle tarkoitettu, erillinen, maksullinen kuvapankkipalvelu. Sen ylläpito (kuvien lataaminen, käyttäjätilien luonti) vaati paljon henkilöresursseja.

Rakensimme asiakkaalle olemassa olevan verkkosivuston yhteyteen kuvapankin, joilloin kuvien lataus helpottui huomattavasti. Lisäksi erillinen kuvapankin käyttäjien hallinta saatiin yhdistettyä verkkosivuston käyttäjähallintaan jolloin erillistä käyttäjärekisteröintiä ei enää tarvittu. Lisäominaisuutena toteutimme raportointijärjestelmän joka kerää tilastoa kuvien latauksista, jolloin kuvien käytön seuranta helpottui huomattavasti.

Tuotteen takuurekisteröinti

Asiakkaamme myy kuluttajille takuunalaista tuotetta ja tarjoaa tuotteensa rekisteröityneille lisätakuuta.

Rakensimme verkkoon rekisteröintijärjestelmän jota kautta loppuasiakas voi itse tehdä rekisteröinnin ja saa automaattisesti sähköpostilla takuutodistuksen. Asiakas voi hallinnassa ladata järjestelmään hyväksytyt sarjanumerot, jolloin estetään väärien rekisteröintien teko. Rakensimme järjestelmään myös rajapinnan jota kautta tuoterekisteröinnit onnistuvat nyt myös näppärästi mobiiliapplikaation kautta.

Sisällön rajaus kanta-asiakkaille

Asiakkaamme halusi tarjota sivustollaan yleisen sisällön lisäksi vain kanta-asiakkailleen tarkoitettua sisältöä. Kanta-asiakkaiden tiedot olivat erillisessä, ulkoisessa rekisterissä, jolloin käyttäjäoikeuksien lisääminen “käsin” nettisivuille oli hidasta ja aikaavievää.

Rakensimme järjestelmän joka ottaa nettisivuilta suoran yhteyden erilliseen kanta-asiakasrekisteriin ja tarkistaa reaaliajassa onko käyttäjä kanta-asiakas ja myöntää näin pääsyn haluttuun sisältöön vain rajatulle käyttäjäryhmälle.

Yrityksen sisäinen tietopankki

Asiakasyrityksellämme oli käytössä iso määrä sisäisiä ohjeistuksia hyvin monessa eri formaatissa ja paikassa: Word-dokumentteina serverillä, PDF-tiedostoina henkilöstön koneilla, paperikansioissa tulostettuina ja sähköposteissa. Oikean ohjeen löytäminen oli hidasta ja vaivalloista.

Perustimme asiakkaallemme verkkoon suljetun “Wikipedian” ja siirsimme kaikki ohjeet keskitetysti yhteen paikkaan. Ohjeiden haku on mahdollista niin kotitoimistolta kuin tienpäältäkin. Kun tieto on indeksoitu, oikean ohjeen löytäminen onnistuu helposti hakusanojen avulla. Lisäksi koska ohjelma näyttää automaattisesti dokumentin lisäys- ja muokkauspäivän, henkilöstön on helpompaa pysyä ajantasalla uusimmista ohjeistuksista ja niihin tulleista muutoksista.

 

Ota yhteyttä