Verkkosovellukset

WWW-pohjaiset verkkosovellukset tarjoavat mahdollisuuden tehostaa tietojen keräystä ja niiden hallintaa. Hyödyt ja säästöt tulevat tietojen nopeasta ja tehokkaasta käsittelystä sekä mahdollisuudesta tietojen monipuoliseen analysointiin. Nykyiset nopeat internet-yhteydet tarjoavat siihen mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumatta.

Räätälöityjen sovellusten käyttökohteita voi olla esim. kurssi- / tilavarausten hoitaminen, asiakaspalautteen kerääminen, verkkokaupan tuotevertailut, intranet & extranet-toteutukset.

Meillä on yli 15 vuoden kokemus monipuolisesta kehitystyöstä PHP/MySQL-ympäristössä, alla esimerkkejä vuosien varrella asiakkaillemme eteen tulleista haasteista ja tarjoamistamme ratkaisuista.

Kerro meille ideasi / tarpeesi, miten voisimme auttaa sinua liikentoimintasi kehittämisessä

Esimerkkejä räätälöidyistä sovelluksista

Asiakaspalautteen keräys

lähtötilanne / ongelma:
Yritys ei tiennyt miten loppuasiakas oli kokenut heiltä ostamansa henkilökohtaisen palvelun. Yritys ei saanut palautetta tai se tuli hallitsemattomasti eri kanavavista (puhelimitse / sähköpostilla / fb-sivujen kautta)

ratkaisu:
Rakensimme räätälöidyn palautteenkeräyssovelluksen nettiin jonka avulla yritys voi lähettää asiakkailleen linkin ja pyytää palautteen keskitetysti, yhden kavavan kautta. Sovelluksesta yritys saa automatisoidun raportin jätetyistä asiakaspalautteista ja pystyy seuraamaan asiakastyytyväisyyttä sekä kehittämään palveluaan tarvittaessa. Ratkaisu säästää henkilöstöresursseja jota ennen kului puheluiden vastaanottoon, sähköpostien läpikäyntiin.

Tuntivarauspalvelu

lähtötilanne / ongelma:
Liikuntapalveluja tarjoavan yrityksen ongelmana oli tuntivarausten puhelinpohjainen hallinta. Puhelinsoitot varaus-& peruutustilanteissa työllistivät henkilöstöä jatkuvasti, ongelmia aiheuttivat myös peruuttamatta jätetyt tai liian myöhään peruutetut ajat.

ratkaisu:
Rakensimme asiakkaalle räätälöidyn verkossa toimivan tuntivarausohjelmiston, jonka avulla loppuasiakkaat pystyivät itse varaamaan tunteja ja tarvittaessa perumaan varauksia. Varausten peruuttamisen automatikalla estettiin liian myöhään tapahtuvat varaukset ja tuntien "täyttöaste" parani ajoissa tehtyjen peruutusten ansiosta huomattavasti. Puhelinpalvelusta vapautunut aika pystyttiin käyttämään yritystoiminnan muuhun kehittämiseen