Nettisivujen saavutettavuus – mitä se tarkoittaa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi rajoitteistaan tai vammoistaan huolimatta asioida verkkosivuilla yhdenvertaisesti muiden kanssa. Saavutettavuus on digimaailman esteettömyyttä.

Mitä laki sanoo verkkosivujen saavutettavuudesta?

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan keväällä 2019. Laissa säädetään verkkopalvelujen saavutettavuutta koskevista vaatimuksista ja toimeenpannaan ns. EU:n saavutettavuusdirektiivi.

Laki koskee julkisen sektorin verkkosivuja ja mobiilipalveluja. Laki velvoittaa myös julkisia yrityksiä, jotka toimivat vesi-, ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla. Lisäksi se koskee finanssialan toimijoita ja järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Laki määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Lain pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohje WCAG 2.1 (taso AA). Ohjeistuksessa listataan saavutettavuutta mittaavia teknisiä kriteerejä, jotka verkkosivustojen tulee läpäistä.

Kuka saavutettavuudesta hyötyy?

Vaikka verkkosivusto ei kuuluisikaan lain piiriin, saavutettavuusasioita ei kannata ohittaa.

Arvioiden mukaan Suomessa on yli miljoona ihmistä, joiden voi olla vaikeaa käyttää digipalveluja, jos palvelujen saavutettavuuteen ei ole kiinnitetty huomiota.

Kyse on siis merkittävästä määrästä ihmisiä. Hyvästä saavutettavuudesta on lisäksi hyötyä muutenkin – saavutettavat verkkosivut ovat samalla houkuttelevat, helppokäyttöiset ja hakukoneystävälliset.

Saavutettavuudesta hyötyvät siis kaikki, mutta se on erityisen tärkeää ihmisille, joilla on jokin vamma, toimintarajoite tai korkean iän aiheuttamia haasteita.

Verkkosivustojen käyttöön vaikuttavat mm. näkökykyyn ja kuuloon liittyvät rajoitteet, fyysiset ja motoriset rajoitteet, kognitiiviset vaikeudet, puhevammat ja neurologiset sairaudet. Rajoitteita saattavat aiheuttaa myös ympäristötekijät (kirkas auringonpaiste, kova taustamelu), käytössä oleva laite (vanha verkkoselain), hidas nettiyhteys, tai se että sivusto on käyttäjälle vieraskielinen tai että käyttäjä käyttää internetiä harvoin.

Mikä saavutettavuuteen vaikuttaa?

Saavutettavuuteen vaikuttaa

 • sivuston tekninen toteutus
  sivuston lähdekoodi on virheetöntä, ja noudattaa HTML-standardia. Sivusto on WCAG-ohjeistuksen mukainen ja toimii eri päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla (apuvälineet / ohjelmat)
 • sivuston helppokäyttöisyys
  sivustolla on selkeä navigaatio, sivusto on helppo hahmottaa, sisältö löytyy helposti ja pääsisältö erottuu sivun muista elementeistä
 • sisällön ymmärrettävyys
  sivustolla on käytetty selkeää, ymmärrettävää kieltä, teksti on helppolukuista ja jäsennelty lyhyiksi kappaleiksi ja luetteloiksi. Linkkitekstit ovat kuvaavia ja ymmärrettäviä ja väliotsikoita on käytetty riittävästi

8 tapaa testata nettisivun teknistä saavutettavuutta

 • Testaa apuvälineillä
  kuten ruudunlukuohjelmalla, niin tiedät miten näkövammainen käyttäjä kokee sivuston, ja miltä sivusto kuulostaa luettuna.
 • Testaa eri päätelaitteilla
  sivusto saattaa näyttää erilaiselta ja toimia eri tavoin riippuen siitä, onko käytössä tietokone, tabletti vai älypuhelin. Myös erilaiset käyttöjärjestelmät (esim. Windows, Mac OS, Linux) ja näyttökoot on hyvä testata
 • Testaa eri selaimilla ja selainversioilla
  sivusto voi toimia tai näyttää erilaiselta selaimesta riippuen
 • Testaa pelkällä näppäimistöllä
  selaa sivustoa käyttämällä sarkainta (Tab ↹), nuolinäppäimiä ja Enter-näppäintä ja kokeile toimivatko kaikki sivuston toiminnot (lomakkeet, valikot jne)
 • Testaa ilman Javascript- ja CSS-koodia
  on hyvä varmistaa, että sivusto toimii myös silloin, kun nämä tekniikat on otettu pois käytöstä tai käyttäjän selain tai laite ei tue niitä
 • Testaa ilman värejä ja käännetyillä väreillä
  kaikki käyttäjät eivät näe värejä samalla tavalla (esim. näkövammaiset tai värisokeat) tai osa heistä saattaa selata verkkosivustoa käännetyillä väreillä (vaalea teksti tummalla pohjalla)
 • Testaa suurennettuna
  varmista, että verkkosivustoa on mahdollista suurentaa selaimen asetuksia vaihtamalla 200 % asti Testaa että rakenne pysyy silti kasassa ja sisältö on luettavissa
 • Testaa eri saavutettavuuden tarkistukseen kehitetyillä työkaluilla

Työkaluja saavutettavuuden testaamiseen

Netissä on saatavilla työkaluja, joita voi käyttää hyödyksi teknisen saavutettavuuden tarkistamiseksi. Vaikka ne eivät voi täysin korvata manuaalista tarkastusta, ne ovat hyviä apuvälineitä saavutettavuutta arvioitaessa.

Wave

Tarkistaa sivun ja antaa visuaalisen raportin sivulta löytämistään saavutettavuuteen liittyvistä ongelmista ja WCAG 2.1 ohjeistuksen vastaisista kohdista
https://wave.webaim.org/

Accessibility Checker

Analysoi nettisivun ja generoi yksityiskohtaisen raportin niistä sivuston elementeistä, jotka eivät noudata WCAG 2.1 (AA) ohjeistusta tai muita paikallisia, saavutettavuuteen liittyviä lakeja.
https://www.accessibilitychecker.org/

W3C Markup Validation Service

Tarkistaa että sivuston HTML-koodi on validia ja standardin mukaista. Ei tarkoitettu varsinaisesti saavutettavuuden testaamiseen, mutta työkalulla löydetyt koodivirheet ja niiden korjaaminen auttavat parantamaan saavutettavuutta.
https://validator.w3.org/

Color Contrast Accessibility Validator

Tarkistaa että nettisivulla käytetyn tekstin ja taustan värin välillä on riittävän suuri kontrasti
https://color.a11y.com/Contrast/

Colorblind Web Page Filter

Simuloi miltä nettisivusto voi näyttää esim. puna-vihersokean silmin, mahdollista testata sivustoa myös kokonaan ilman värejä.
https://www.toptal.com/designers/colorfilter

lähteet:
https://valtioneuvosto.fi/-/10623/laki-digitaalisten-palvelujen-tarjoamisesta-edistaa-yhdenvertaisuutta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/
https://papunet.net/saavutettavuus/
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/

Ota yhteyttä

Tiesitkö?

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Kerromme tärkeimmät hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät. Listaamme ilmaisia SEO työkaluja, joiden avulla voi testata hakukonenäkyvyyttä, löytää avainsanoja ja tarkastaa mahdolliset tekniset pullonkaulat.

Verkkosivuston hiilijalanjälki – onko sillä merkitystä ja koskeeko se minua..?

ICT-alan energiankulutus voi olla 21% vuonna 2030 koko maailman energiankulutuksesta. Pitääkö se ottaa huomioon nettisivuja tehtäessä ja miten asiaan voi vaikuttaa?

Drupal 8 version tuki päättyi 2.11.2021

Suositun avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmän, Drupal 8 virallinen tuki on päättynyt, Nyt olisi hyvä hetki päivittää versioon 9. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Nettisivuston nopeus – mihin se vaikuttaa?

Tutkimusten mukaan yli 3 s kestävä nettisivun latautuminen karkottaa 53% mobiilikävijöistä. 2s viive latausajassa kasvattaa välitöntä poistumista 103% Millä keinoin asiaan voi vaikuttaa?

GDPR ja evästeet nettisivuilla – Traficomilta uusi opas

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi 1.9.2021 oppaan evästeiden käytöstä verkkosivuilla. Mitä tulisi ottaa huomioon ja miten se vaikuttaa käytännössä?